ledėti

ledė́ti, -ė́ja (lẽdi Ds), -ė́jo intr. 1. trauktis, dengtis ledu: Medžiai ledė́ja, t. y. apskardu apleido J. 2. sušalti į ledą, virsti ledu: Nuo šalčio pradėjo ledėti vandens lašiukai . \ ledėti; apledėti; atledėti; įledėti; nuledėti; suledėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ledėti — vksm. Kẽlias ledėja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apledėti — apledėti, ėja (apìledi), ėjo intr. Š apsitraukti, apsidengti ledu: Nuo šalčio jo net ūsai buvo apledėję Rd. Prieina prie apledėjusio lango ir pučia, kol pasirodo stiklas rš. Visi rūbai apìledi žiemą velėjant Ds. Zylelės lupinėjo apledėjusius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atledėti — intr. atšalti: Kad tu atledėtumei ant amžių, t. y. atšaltumei, sako keikdamas J. ledėti; apledėti; atledėti; įledėti; nuledėti; suledėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burbėti — 2 bùrbėti, ėja, ėjo intr. kuo nors trauktis, šalti, ledėti, skresti, pūliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grimzti — 2 grim̃zti, džia, dė intr. ledėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledinėti — ledinėti, ėja, ėjo intr. trauktis ledu, ledėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledyti — 2 ledyti, ìja, ìjo intr. ledu trauktis, ledėti: Tvoros, medžiai ledìja DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledėjimas — sm. (1) → ledėti: Vandens ledėjimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuledėti — intr. apsitraukti ledu: Reikėdavo prasigauti nuledėjusia briauna rš. ledėti; apledėti; atledėti; įledėti; nuledėti; suledėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suledėti — intr. sušalti į ledą, virsti ledu: Visas vanduo bačkoj suledėjo Pšl. Vidurnaktį ėmė barškint į sudžiūvusius lapus smulkus suledėjęs sniegas Mš. Padėjo nusivilkti suledėjusius drabužius rš. Suledėję lašiukai styrulėm kybojo rš. Gyslos jam tartum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.